Leadership Skills for Manager Ngày 16,17/02/2017

Khóa học đầu tiên năm 2017 của “Leadership Skills for Managers” puplic đã diễn ra sớm hơn dự định của Ban tổ chức, khi được các Manager tin tưởng vào chất lượng của Trainer cũng như công tác Trước –Trong –Sau đàotạo chuyênnghiệp của VMP Training.

Ngày 16,17/02/2017, tại kháchsạn Vissai SàiGòn – 144 NguyễnVănTrỗi, QuậnPhúNhuận, TP. HCM tiếp tục diễn ra khóa học đầu tiên trong năm 2017 “Leadership Skills for Managers” với sự thamgia của 12 Managers tại các trung tâm như Thủ đô Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh.

Trainer PhanHữuLộc luôn hướngdẫn chiasẻ,cho đi những kinhnghiệm quýbáu của mình trong suốt  15 năm làmviệc tại nhiều côngty, tậpđoàn đaquốcgia.Phongcách đào tạo chuyênnghiêp,đưa tình huống cụthể và giảiquyết tậngốc những vấnđề mà họcviên đưa ra.Giúp họcviên hiểurõ hơn, sâuhơn về những môhình ứngdụng(ACT,RESEND,H2O,SELF,…)

Phương pháp huấn luyện linh hoạt sẽ được áp dụng dựa trên nhu cầu của người học theo quy trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo trong công việc.

02 ngàyhọc, không chỉ là những kiếnthức được hệ thống theo quy trình mà còn là cách để các Manager phát hiện ra những tiềm năng của nhânviên. Họcviên đã chia sẻ những cảmxúc của mình qua video.Khác biệt rõ nét của khóa học Leadership Skills for Manager là: Khóa học được thiết kế dành cho Quản lý cấp trung và là khóa học kỹ năng nên phương pháp đào tạo kết hợp tư duy, chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm theo phương pháp đào tạo kỹ năng mềm.

Kếtthúc 2 ngày, “Leadership Skills for Managers” thành công hơn mong đơi. Với sự tham gia của các học viên đang phụtrách côngtác đàotạo tại những Côngty, Tậpđoànlớn

VMP Training đã đồnghành và chia sẻ những khókhăn và giúp các Manager đào tạo giải quyết quản lý công việc hàng ngày tốt hơn tại khóa học này.

Hình ảnh tiêu biểu