Các khóa học thiết kế theo yêu cầu doanh nghiệp (In-house)

Chúng tôi khai giảng thường xuyên mỗi tháng theo số lượng đăng ký tham dự. Nếu doanh nghiệp có hơn 15 học viên (Quản lý/ Lãnh đạo) chúng ta nên điều chỉnh theo nhu cầu hiện tại và đáp ứng theo chiến lược trong tương lại của doanh nghiệp.
Hotline Tư Vấn: 1800 6981 | Tư vấn 1: 0909 228 700 | Tư vấn 2: 0903 885 700

Coaching Skills For Managers – Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên

ĐĂNG KÝ NGAY

UMM – Năng lực toàn diện cho Quản lý

ĐĂNG KÝ NGAY