Khóa học khai giảng hàng tháng (Public) và theo yêu cầu Doanh nghiệp (In-house)

Coaching & Feedback Skills – Kỹ năng Kèm Cặp Nhân Viên và Phản hồi Hiệu Quả

  • Khai giảng: 3 tháng / khóa
  • Địa điểm: HCM & Hà Nội

Đăng ký để được tư vấn thêm

Leadership Skills for Manager - Năng lực cho Quản lý cấp trung

  • Khai giảng: 3 tháng / khóa
  • Địa điểm: HCM & Hà Nội

Đăng ký để được tư vấn thêm

Các khóa học thiết kế theo yêu cầu doanh nghiệp (In-house)

Chúng tôi khai giảng thường xuyên mỗi tháng theo số lượng đăng ký tham dự. Nếu doanh nghiệp có hơn 15 học viên (Quản lý/ Lãnh đạo) chúng ta nên điều chỉnh theo nhu cầu hiện tại và đáp ứng theo chiến lược trong tương lại của doanh nghiệp.

  • Hotline Tư Vấn: 1800 6981
  • Tư Vấn Viên 01: 0909 228 700
  • Tư Vấn Viên 02: 0903 885 700
LEADERSHIP SKILLS (2)
LEADERSHIP SKILLS – ECCO (13,14/05/2019)
Khóa học đã diễn ra
Team Leader - Shinhan Bank
Team Leader – Shinhan Bank (3/08/2017)
Khóa học đã diễn ra
a
ADVANCED LEADERSHIP 2.0 (16 & 17/05/2017)
Khóa học đã diễn ra
DSCF2778
Leadership Skills for Manager Ngày 16,17/02/2017
Khóa học đã diễn ra
DSCF1030
LEADERSHIP SKILLS 04/04/2017
Khóa học đã diễn ra
excutive-leadership
EXECUTIVE LEADERSHIP
Khóa học đã diễn ra
self-leadership
Self-Leadership
Khóa học dành cho doanh nghiệp
motivating-your-workforce
Motivation Training: Motivating Your Workforce
effective-feedback
Giving Effective Feedback
leadership
Goal Setting
the-art-of-delegating-effectively
Delegation: The Art of Delegating Effectively
Khai giảng khóa học mới
leadership
Coaching and Mentoring
Khóa học dành cho doanh nghiệp
leadership foundation
Kỹ năng lãnh đạo : LEADERSHIP FOUNDATION
Khóa học dành cho doanh nghiệp
ky-nang-lanh-dao
Khóa học nâng cao : LEADERSHIP POWER
Khóa học dành cho doanh nghiệp
ky-nang-lanh-dao-cap-cao
Khóa học : Leadership Skills For Managers
Khóa học dành cho doanh nghiệp
kỹ năng lãnh đạo
Khóa học Leadership Foundation tại Massan
kỹ năng lãnh đạo
KHÓA HỌC LEADERSHIP FOUNDATION Ở ISUZU
kỹ năng lãnh đạo
[KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO] : MÂU THUẪN TRONG CÔ...
Khóa học dành cho doanh nghiệp
kỹ năng lãnh đạo
Leadership Skills for Supervisors: Communication,...
Khai giảng khóa học mới