Khóa đào tạo TRAIN THE TRAINER 3+ – Xây dựng nền tảng kỹ năng của mọi kỹ năng cho bạn

Khóa đào tạo TRAIN THE TRAINER

Đào tạo nội bộ là quá trình bổ sung kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc giữa năng lực hiện có của nhân viên và năng lực cần thiết để đạt được hiệu quả cao nhất trong công việc. Vì vậy không ít các công ty đã bắt đầu chú trọng đến việc cần đào tạo chuyên nghiệp từ cấp lãnh đạo hay người đào tạo nhân viên trở xuống các cấp dưới. Dựa trên những nhu cầu phát triển đội ngũ nhân viên của các doanh nghiệp mà các khóa đào tạo Train The Trainer đã bắt đầu xuất hiện.

Khóa đào tạo TRAIN THE TRAINER 2Khóa đào tạo Train the trainer mang lại những lợi ích gì?

Đối với doanh nghiệp, các khóa đào tạo Train The Trainer mang đến những giải pháp đào tạo và phát triển nhân lực hiệu quả. Trong các giai đoạn: trước đào tạo, trong quá trình đào tạo, theo dõi, đánh giá sau đào tạo giúp doanh nghiệp tối đa hóa nguồn nhân lực, chọn lọc được ra những nhân viên ưu tú, tăng năng suất làm việc. Đồng thời, các khóa khóa đào tạo còn giúp tiết kiệm vốn đầu tư cho đào tạo và phát triển nhân viên tại các doanh nghiệp.

Đối với cá nhân  khóa khóa đào tạo Train The Trainer cung cấp các chương trình chuyên sâu giúp người học vận dụng hiệu quả nội dung sau khóa học, các chương trình hội thảo, buổi đối thoại trực tiếp và kèm cặp của chuyên gia ngay sau chương trình.

Quy trình thực hiện khóa đào tạo Train The Trainer

Để trở thành một giảng viên, một chuyên gia đào tạo nhân viên, đòi hỏi phải tích lũy được nhiều tri thức và kỹ năng. Chính vì vậy, VMP Training muốn xây dựng một đội ngũ giảng viên nội bộ chuyên nghiệp, tự tin thông qua các khóa đào tạo Train The Trainer.

 Quy trình thực hiện khóa đào tạo Train The Trainer

Để hoàn thiện khóa đào tạo Train The Trainer cần phải qua các giai đoạn tuần tự dưới đây để:

Giai đoạn 1: Phân tích nhu cầu đào tạo

Cần xác định rõ các vấn đề:

–  Khái niệm về năng lực

–  Nhu cầu đào tạo là gì?

–  Lợi ích của phân tích nhu cầu đào tạo.

–  Quy trình phân tích nhu cầu đào tạo:

  • Bước 1: Xác định kết quả công việc đang đạt ở mức độ nào
  • Bước 2: Phân tích nguyên nhân sao kết quả công việc lại đạt mức độ đó.
  • Bước 3: Phản hồi và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công việc

Giai đoạn 2: Xây dựng chương trình đào tạo

–  Xác định mục tiêu khóa đào tạo Train The Trainer

–  Xác định nội dung cần đào tạo

–  Lập dàn bài tổng quát

–  Thu thập tài liệu

–  Hoàn thành bài giảng

Giai đoạn 3: Thực hiện đào tạo

–  Công tác chuẩn bị cho khóa đào tạo (chuẩn bị bản thân, trang thiết bị đào tạo và sắp xếp phòng tổ chức đào tạo…)

–  Thực hiện bài giảng

Gia đoạn 4: Đánh giá sau đào tạo

–  Mức độ 1: Phản ứng của học viên như thế nào

–  Mức độ 2: Sự tiếp thu của học viên

–  Mức độ 3: Thay đổi hành vi của học viên sau khóa đào tạo

–  Mức độ 4:Đánh giá kết quả đạt được của học viên

 VMP Training cam kết đối với các học viên là sau khóa đào tạo Train The Trainer, chúng tôi sẽ đảm bảo đầu ra tất cả các kỹ năng trong quá trình giảng dạy, học viên tự tin thuyết trình trước đám đông, có khả năng trình bày quan điểm của mình trước sếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trung tâm
Hỗ trợ
Chat Facebook Chat Zalo Gọi ngay