Hình ảnh

 • Leadership Skills – POSCO (10,11/6/2018)XEM THÊM
 • Leadership Skills – POSCO (7,8/6/2018)XEM THÊM
 • ADVANCED LEADERSHIP (26,27/5/2018) XEM THÊM
 • Leadership Skills – POSCO (17,18/05/2018)XEM THÊM
 • MANAGEMENT SKILLS – MỘC BÀI (22,23/09/2017) XEM THÊM
 • MANAGEMENT SKILLS – MỘC BÀI (20,21/09/2017) XEM THÊM
 • MANAGEMENT SKILLS – MỘC BÀI (18,19/09/2017) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS – LAZADA (15,16/09/2017) XEM THÊM
 • PROBLEM SOLVING SKILLS – PEPPERL+FUCHS (14,15/09)  XEM THÊM
 • SALES COACHING – BEL (7,8/09/2017)  XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER 3+ (18,19,20/08/2017) XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER – NITTO (9,10/08/2017) XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER 3+  (4,5,6/08/2017) XEM THÊM
 • KỸ NĂNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO  (22,23/07/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – VIỆT NAM MỘC BÀI  (11,12,13/07/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – BIC (1,2,3,4/07/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – SUNWORLD (27,28,29/06/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – BIC (9,10,11,12/06/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER3+(01,02,03/06/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – BIC (17,18,19&20/05/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (11,12,13/05/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (16,17,18/03/2017)XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – SUNGROUP (23,24,25/02/2017)XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (6,7,8/01/2017) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (11,12&13/11/2016) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (17,18,&20/08/2016) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (02,03/07/2016) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (23,24&30/1/2016) XEM THÊM
 • TRAINTHETRAINER 3+ (17&24,25/10/2015) XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINING MANAGER (KHÓA 1) XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINING MANAGER (KHÓA 2) XEM THÊM
 • OFFLINE TRAINTHETRAINER XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ (08/07/2016) XEM THÊM
 • QUẢN LÝ CẤP TRUNG – ISUZU XEM THÊM
 • PROFESSIONAL SELLING SKILLS – KỸ NĂNG BÁN HÀNG (21,22/04/2017)  XEM THÊM
 • SELLING SKILLS –KỸ NĂNG BÁN HÀNG – AGUETTANT  XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – HOLCIM  XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – TÂN CẢNG SÀI GÒN  XEM THÊM
 • TRAIN THE TRAINER- ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN NỘI BỘ – ATAD(31/3-1,2/4/2017)  XEM THÊM
 • COACHING SKILLS – QUẢN LÝ CẤP TRUNG – TÂN HIỆP PHÁT (6,7/07/2017) XEM THÊM
 • COACHINGSKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (21,22/06/2017) XEM THÊM
 • COACHINGSKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (15,16/04/2017) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (23,24/03/2017) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (27,28/12/2016) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (14,15/10/2016) XEM THÊM
 • COACHING SKILLS- QUẢN LÝ CẤP TRUNG (26,27/08/2016) XEM THÊM
 • KỸ NĂNG GÂY ẢNH HƯỞNG (02,03/04/2017)  XEM THÊM
 • LEADERSHIP SKILLS-KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO (16,17/02/2017) XEM THÊM
 • NĂNG LỰC GIÁM SÁT   XEM THÊM
 • TƯ DUY NHÀ LÃNH ĐẠO   XEM THÊM
 • LEARN TO LEAD – SHINHAN BANK(4/4/2017)  XEM THÊM
 • KỸ NĂNG DẪN GIẢNG (17/02/2017)  XEM THÊM
 • KHÓA “KỸ NĂNG XỬ LÝ VÀ PHẢN HỒI CÂU HỎI”-HCM (20/06/2017) XEM THÊM
 • KHÓA “KỸ NĂNG PHẢN HỒI HIỆU QUẢ”-HCM (06/06/2017) XEM THÊM
 • KHÓA “KỸ NĂNG PHẢN HỒI HIỆU QUẢ”-HCM (06/06/2017) XEM THÊM
 • KHÓA “KỸ NĂNG ĐỨNG TRƯỚC ĐÁM ĐÔNG “-HCM (30/05/2017) XEM THÊM
 • KHÓA “XÂY DỰNG SỰ TỰ TIN CỦA BẢN THÂN”-HCM (23/05/2017) XEM THÊM
 • KHÓA “HIỂU MÌNH, HIỂU NGƯỜI”-HÀ NỘI (18/05/2017)  XEM THÊM
 • KHÓA “HIỂU MÌNH,HIỂU NGƯỜI”-HCM (09/05/2017)  XEM THÊM
 • TEAM LEADER FOUNDATINON (30/03/2016)  XEM THÊM
 • TEAM POWER (25/02/2016)  XEM THÊM
 • KỸ NĂNG GIAO TIẾP – DE HEUS   XEM THÊM
 • PLAN FOR LIFE – LIFUNG  XEM THÊM
 • HOW TO RESOLVE CONFLICTS AT WORK – CCI  XEM THÊM
 • LEADERSHIP FOUNDATIONS – MASAN(21,22/6/2016)   XEM THÊM