Học viên thành công

Phạm Thị Yến Nhi, CEO—TANABATA

Phan Doãn Doanh – Dictric Manager, Sanofi

Lê Hồng Ngọc, HRM – Vạn Thịnh Phát

Trần Khắc Dũng, National Sale Manager – Rich Products

Nguyễn Duy Toàn, Giám đốc Kinh Doanh – Hồng Ký

Dương Khánh Toàn, Hr Manager – Công ty International

 

Lê Trí Vĩnh – Trainer – Prudential

Lê Thị Thanh Xuân, HRM – Philip Co.ltd

 

Vũ Đức Duy, Sale Trainer – Tân Đại Việt

Lưu Quang Chánh, Sale Trainer – Coca Cola

Đặng Ánh Minh, Hr Manager CT – Công ty Karcher

Võ Hoàng Quang Trí, CEO – Công ty Trang trí thiết kế Global

Nguyễn Đình Pháp, Sale Trainer – Viễn Thông A

Võ Phương Anh, Quản lý sản xuất – Savlimex

Đoàn Sơn Hải, Training Manager – SamSung

Huỳnh Tường Hi – Sale Trainer – Mitsubishi Electric